Jogról érthetően mindenkinek

Blogunk célja, a sok embert érintő jogi problémákban való tájékoztatás! Segítünk a mindennapi élet jogi útvesztőiben eligazodni!

Friss topikok

Címkék

2012. évi CXLVII. törvényt (1) adásvételi (1) adfeltöltés 2012. december 20 (1) adó (9) adóbevallás (2) adóbevallást (1) adóellenőrzés (1) adóelőleg (1) adójá (1) adójog (1) adószám (1) adószámát (1) adózás (3) adózás2013 (1) adózás 2013 (1) adózás 2013 kata (1) adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (1) adó 2013 (2) adó alanya (1) adó ellenőrzés (1) adó megállapítás (1) áfa-s számla (1) ajándék (3) ajándékozás (2) ajándékozó (1) aláírás (1) aláírási címpéldány (1) Aláírás hitelesítése (1) alaki hiba (1) alkohol (3) art (1) ART (1) árvíz (1) autópálya (1) baleset (3) baleseti statisztika (1) bank (1) bankszámlanyitás (1) bejelentési kötelezettség (1) bér (1) bérbeadás (1) bérbeadó (1) bérlet (2) bérleti díj (1) bérleti szerződés (2) bérlő (2) bírói gyakorlat (1) bíróság (2) bírság (1) biztosító (1) btk (2) bt módosítás (1) cég (3) cégalapítás (1) cégbíróság (3) cégbírósági bejegyzés (1) cégközlöny (1) cégmódosítás (3) cégmódosítás 2013. február 1 (1) cégügyek (1) cégváltozás (1) cég adózás (1) dolog (1) dr. Székely (1) dr. Székely Andrea (1) Dr. Székely Ügyvédi Iroda (1) éalás (1) eladó (1) elektronikus számla (1) elévülés (1) ellenőrzés (1) Ésszerűbb Közúti Közlekedésért Egyesület (1) Európai Unió (1) felszámolási közlemények (1) feltöltési (1) fizetés nélküli szabadság (1) fogyasztó (1) helyettesítő (1) helyi adó (1) helyi önkormányzat (1) helyszínelés (1) heti pihenőidő (1) heti pihenőidő szabályzása (1) hipa (1) hirdetmény (1) Ingatlan (1) ingatlan (4) ipa (1) iparűzési adó (1) iroda bérlés (1) ittas (1) ittas járművezetés (1) ittas vezetés (2) jegyzőkönyv (1) jog (1) jogosítvány (1) jogszabály-változások (1) jogviszony (1) jogviszony létesítés (1) kamat (1) karácsony (1) karácsonyi vásárlás (1) kata (1) kereékcsere (1) kerék (1) kerékbilincs (1) kereskedő (1) késedelmi kamat (1) kft (1) kft. (1) kft. ügyvezetője (1) kft bejelentés (1) kft cégmódosítás (1) kft kötelező módosítása (1) kft módosítás (1) kisadózó (1) kisadózó vállalkozások tételes adója (1) kisvállalatiadó (1) kiva (1) kkv adózás (1) konzulátus (1) kötelezettség (1) kötelező cégmódosítás (3) kötelező cégmódosítás 2013 (1) kötetlen munkaidő (1) Közlekedés (1) közlekedés (2) közlekedési baleset (3) közlekedési jog (2) közlekedési ügyvéd (1) közlemény (1) közlöny (1) közös tulajdon (1) közös tulajdon megszüntetése (1) köztartozás (1) köztartozásmentes adózói adatbázis (1) közterület felügyelő (1) közúti baleset (2) közúti baleseti statisztika 2012 (1) közúti közlekedés (1) közvetítői eljárás (1) kresz (1) kresz változás (1) ksh (1) küldemény (1) külföldi tag (1) lopás (3) lopás árvíz (1) lopás ügyvéd (1) második jogviszony (1) mediáció (2) mediációs ülés (1) mediátor (1) megajándékozott (1) megbánás (1) mt (1) munkaidő (1) munkaidő-beosztás (1) munkajog (1) munkajogi (1) munkajogi ügyvéd (1) munkáltató (2) munkavállaló (3) munkavégzés (1) munkaviszony (1) nagykövetség (1) NAV (3) nav (3) nav nyomtatvány (1) Nemzeti Adó- és Vámhivatal (1) NYILATKOZAT (1) nyomtatvány (1) nyugta (1) önellenőrzés (1) Országos Bírósági Hivatal (1) papírra nyomtatott számla (1) parkolás (1) pénztárgép (1) pénztárgépi nyugta (1) per (1) perbeszéd helyett párbeszédre (1) pihenőnap (1) posta (1) próbavásárlás (1) rendőr (2) részeg (1) segítaségnyújtás (1) segítség (1) szabadság (1) szabélytalan parkolás (1) számla (1) székhely (1) székhely telephely (1) személyi sérülés (1) szerződés (2) szonda (2) T201 (1) tao (2) társasági (1) társasági adó (1) társasági adóbevallást helyettesítő NYILATKOZAT (1) tételes (1) trükk (1) trükkös lopás (2) trükkös tolvajok (1) ügyfélkpau (1) ügyvéd (6) ügyvédi ellenjegyzés (1) új Btk (1) új cég (1) új Mt (1) vagyon elleni bűncselekmény (1) vagy fióktelep (1) vállalkozás (1) vállalkozások (1) vám (1) vámatóság (1) vámkezelés (1) vámvizsgálat (1) várakozás (1) vásárlás (1) végelszámolás (1) végelszámoló (1) végelszámoló jogai (1) végelszámoló kötelességei (1) véralkohol (2) véralkohol szint (1) vérvétel (1) vevő (1) vezess.hu (1) vezető (1) vezető tiszségviselő (1) vezető tisztségvisleő (1) webshop (1) Címkefelhő

Adózás 2013 KATA

2012.12.11. 16:50 surgeon

Kisadózó vállalkozások tételes adója (KATA)

 

 Korábban már beharangoztuk a 2013-as adózással kapcsolatos változásokat, most bemutatjuk az új adónemeket!

Az Országgyűlés 2012 október 1-jén elfogadta a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. törvényt, melynek célja a vállalkozások, kiemelten a kis- és közepes vállalkozások adózási feltételeinek javítása.

 Az adó alanya:

 • egyéni vállalkozó
 • egyéni cég
 • kizárólag magánszemély taggal rendelkező betéti társaság (bt)
 • kizárólag magánszemély taggal rendelkező közkereseti társaság (kkt)

 Sajnos a korlátolt felelősségű társaság (Kft) nem választhatja ezt az adózási formát!

 A fentiek közül nem választhatja:

 • az a vállalkozás, amelynek adószámát az adóhatóság a bejelentést megelőző két két éven belül törölte, vagy ezen időszakban a vállalkozás adószáma jogerősen fel volt függesztve,
 • az a vállalkozás, amely a TEÁOR 2008 szerint:

a)     66.22 Biztosítási ügynöki, brókeri tevékenység

b)     66.29 Biztosítás, nyugdíjalap egyéb kiegészítő tevékenység

c)      68.20 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése

besorolású tevékenységet folytat!

logo másolata.jpg

 Az adó mértéke:

 • a főállású kisadózó után havi 50.000,- Ft
 • a főállásúnak nem minősülő (akinek van egyéb 36 órát meghaladó munkaviszonya, ahol megfizeti a járulékokat) kisadózó után havi 25.000,- Ft

 Az adót minden megkezdett hónap után a tárgyhónapot követő hónap 12. napjáig kell megfizetni.

 A kisadózó árbevételének felső határa 6 millió forint lehet, ennek túllépése esetén az értékhatár feletti rész után 40 százalékos büntetőadót kell fizetni.

 Az adó alanya mentesül:

 • a vállalkozói személyi jövedelemadó és osztalékadó;
 • a társasági adó;
 • a személyi jövedelmadó;
 • a járulékok és az egészségügyi hozzájárulás;
 • a szociális hozzájárulási adó;
 • a szakképzési hozzájárulás

megállapítása, bevallása és megfizetése alól.

 A kisadózó vállalkozások nem mentesülnek a kisadózónak nem minősülő személyek (alkalmazottak, megbízási jogviszonyban foglalkoztatottak) részére juttatott jövedelmek után teljesítendő adókötelezettségek alól.

 A tételes átalányadó nem váltja ki az ÁFÁ-t és a helyi iparűzési adót. Ezen mód szerint adózó vállalkozások esetén az iparűzési adó alapja a vállalkozás székhelye és telephelye szerinti önkormányzatonként 2,5-2,5 millió forint lehet.

Kérdése van a 2013-as adózással kapcsolatban? Írjon partnerünknek, a Cégmanager Kft-nek az info@cegmanager.com-ra vagy keresse telefonon +3620 806 16 06

 A főállású kisadózó biztosítottnak számít, minden társadalombiztosítási és álláskeresési ellátásra jogosult, az ellátások számításának alapja havi 81.300,- Ft.

 A kisadózó vállalkozás az általa kiállított számlán köteles feltűntetni a „Kisadózó” szöveget, amennyiben ezt elmulasztja az adózás rendjéről szóló törvény 172.§ (1) bekezdése szerinti mulasztási bírsággal sújtható.

 Nyilatkozat a bevételről, adatszolgáltatási és nyilvántartási kötelezettség:

A kisadózó vállalkozás az adóévet követő év február 25-ig az adóhatóság részére nyilatkozatot tesz az adóévben adóalanyként megszerzett bevételéről. Ha az adóalanyiság év közben szűnik meg, a nyilatkozatot a megszűnést követő 30 napon belül kell megtenni.

 A kisadózó vállalkozásnak ebben a nyilatkozatban adatot kell szolgáltatnia bármely más adóalany nevéről és címéről, az adóalanytól a naptári évben megszerzett bevétel összegéről, ha az adóalanytól megszerzett, a kisadózó vállalkozás által kiállított számla szerinti bevétel a naptári évben az 1 millió forintot meghaladja.

 A kisadózó vállalkozás bevételi nyilvántartást vezet. Megszűnik a kettős könyvelése, nem készít beszámolót. Ez egy esetleges hitelfelvételnél, pályázatnál hátrány lehet.

 Az adóalanyiság megszűnik:

 • a bejelentés hónapjának utolsó napjával;
 • a vállalkozási forma megváltozása esetén (pl. a bt kft-vé átalakul);
 • jogutód nélküli megszűnés napjával;
 • az adószám alkalmazását felfüggesztő határozat jogerőre emelkedésének napjával;
 • a végelszámolás, a felszámolás, a kényszertörlési eljárás kezdő időpontját megelőző nappal;
 • a társaság kisadózó tagjának a gazdasági társaságból való kilépését követő nappal, ha más kisadózó nem kerül bejelentése;
 • a naptári negyedév utolsó napjával, ha a kisadózó vállalkozás állami adóhatóságnál nyilvántartott, végrehajtható adótartozása a naptári negyedév utolsó napján meghaladja a 100.000 Ft-ot.

 Kinek ajánlott a KATA?

Azoknak a személyeknek akinek nem a tényleges munkaviszonyát kell kiváltania, ha főtevékenységét és biztosítását is a KATA rendszerében képzeli el. Más személyek alkalmazása a viszonylag alancsony bevételi határ miatt korlátozott. Célszerű minél jobban megközelíteni a 6 milliós értékhatárt, hiszen az átalány mértéke változatlan eddig az összegig. Az adott értékhatárig kedvezőbb adózási mód lehet, mint egy hasonló evás vállalkozó.

 Fenti összefoglaló a teljesség igénye nélkül tájékoztató jelleggel készült!

Készítette:
Kovács Levente,
mérlegképes könyvelő – Cégmanager Kft.

 

A bejegyzés trackback címe:

https://jogasz.blog.hu/api/trackback/id/tr414960124

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Nincsenek hozzászólások.